GEBRUIK EN ONDERHOUD FIETSACCU

✓ De nieuwe accu voor ingebruikname volledig laden (accu is al deels voorgeladen).

✓ Uw nieuwe accu bereikt na 4 – 8 laadcycli (laden en fietsen) de maximale actieradius.

✓ Het kan voorkomen dat het display van de fiets de restcapaciteit van de accu niet goed weergeeft. Ook dit herstelt zich normaal gesproken na 4 – 8 laadcycli.

✓ Ontlaadt de accu nooit anders dan door normaal gebruik, dit kan de accu onherstelbaar beschadigen.

✓ Bij langere tijd niet gebruiken: accu uit de fiets halen en deze in geladen toestand (ideaal is ca. 75% geladen) opslaan op een droge, vorstvrije plaats. Omdat de accu een bepaalde mate van zelfontlading heeft dient de accu eens per maand worden bijgeladen.

✓ Kies voor laden van de accu een droge plaats, vocht kan corrosievorming veroorzaken. De omgevingstemperatuur moet tussen 0°C en 40°C liggen. Laadt de accu nooit bij een temperatuur onder 0°C.

✓ Bij koude / natte weersomstandigheden: haal de accu uit de fiets en bewaar deze op een droge plaats.

✓ Een fietsaccu is spatwaterdicht. Uiteraard moet de accu tegen een fietsrit door een regenbui kunnen, maar stal de fiets op een overdekte plaats of haal de accu uit de fiets bij natte weersomstandigheden.

✓ Gebruik uw accu! De kwaliteit van de accu gaat sneller achteruit als deze niet of weinig wordt gebruikt.

✓ Zowel accu als oplader kunnen warm worden tijdens het laden, dit is normaal.

✓ Bij lage buitentemperaturen presteert elke accu minder dan gebruikelijk. Bij 0°C kan dit wel 50% minder zijn dan bij 20°C.

Dit zijn algemene aanwijzingen welke van toepassing zijn op de meeste accu’s. Sommige fabrikanten hanteren afwijkende instructies met betrekking tot laden en onderhoud van de accu. In dat geval dient men de aanwijzingen van de fabrikant te volgen. Raadpleeg altijd het instructieboekje van uw fiets voor ingebruikname van de accu.

Zuidewind Fietsaccuservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of storingen die zouden kunnen worden toegeschreven aan verkeerd opvolgen van instructies of onjuiste interpretatie ervan.

LED INDICATIE NA ACCUREVISIE

Bij reviseren van Li-ion accu’s gebruiken wij accupakketten die met de nieuwste cellen en technieken zijn samengesteld. Hierdoor is de accu na revisie vaak lichter in gewicht, kan in dezelfde behuizing een accupakket met hogere capaciteit en levensduur worden geplaatst en zijn de accu’s veiliger in gebruik. Enige nadeel kan in sommige gevallen zijn dat de LED indicators op accu en display van de fiets zijn ingesteld op de verouderde techniek van de oorspronkelijke accu en dus na revisie geen juist beeld geeft van de restcapaciteit bij gebruik van de gereviseerde accu. In deze gevallen raden wij aan de accu eens helemaal leeg te fietsen en daarbij het gedrag van de indicator te monitoren zodat een juist beeld van de restcapaciteit van de accu kan worden bepaald.

ACTIERADIUS

De actieradius van uw accu hangt af van diverse factoren en wordt beïnvloed door:

  • Capaciteit (in Ah) en spanning (in v) van het accupakket
  • De gekozen mate van trapondersteuning (bijv. eco, normaal of power)
  • Bandenspanning (min. 4 bar)
  • Rijgedrag (snelheid, gebruik van de versnellingen)¹
  • Weersomstandigheden (buitentemperatuur, wind)²
  • Onderhoud van de accu³
  • Toestand van de weg
  • Gewicht van de berijder + belading

 

¹ Voor optimale actieradius: trap voldoende bij en fiets zoveel mogelijk een constante snelheid. Gebruik bij wegrijden een lage versnelling en schakel tijdig op. Veel stoppen en weer optrekken kost veel energie

² De actieradius van de accu zal sterk afnemen bij lage buitentemperatuur. Voor het laden van de accu geldt dat dit bij lage temperatuur langzamer zal gaan. Laad de accu bij voorkeur bij kamertemperatuur op, het laden zal sneller gaan en de actieradius hoger zijn door de hogere starttemperatuur

³ Volg het laadadvies goed op en zorg voor regelmatig onderhoud van de fiets. Bewaar en laad de accu zo mogelijk bij kamertemperatuur en laad de accu tijdig bij als deze langere tijd niet wordt gebruikt

×