Retourneren:

U heeft 14 dagen de tijd om te beslissen of u de ontvangen goederen wilt behouden, te rekenen vanaf de dag na ontvangst door u of namens u.

Gedurende deze periode heeft u het recht om de ontvangen goederen te retourneren zonder enige verplichting, behalve de directe kosten van terugzending. U dient dit schriftelijk te melden aan Zuidewind Fietsaccuservice voordat u de goederen retourneert.

Tijdens de retourperiode dient u zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken om te beoordelen of u het wilt behouden. Als u besluit het product te retourneren, moet u het in de originele staat, onbeschadigd en in de originele verpakking aan Zuidewind Fietsaccuservice terugsturen, zoals aangegeven in de instructies van Zuidewind Fietsaccuservice.

Het product moet worden geretourneerd zonder zichtbare gebruikssporen of ernstige beschadigingen en met eventuele garantiestickers van Zuidewind Fietsaccuservice. Als hier niet aan wordt voldaan, behoudt Zuidewind Fietsaccuservice zich het recht voor om de retourzending niet te accepteren.

De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Bij vooruitbetaling zal Zuidewind Fietsaccuservice het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de geautoriseerde retourzending, herroeping of annulering terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Klachtenregeling:

Als u niet tevreden bent over een geleverd product of de uitvoering van de overeenkomst, kunt u binnen 14 dagen een klacht indienen. Klachten moeten duidelijk en volledig omschreven schriftelijk worden gemeld bij Zuidewind Fietsaccuservice, bij voorkeur per e-mail.

Zuidewind Fietsaccuservice zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Als de afhandeling van de klacht meer tijd in beslag neemt, wordt u binnen deze 14 dagen op de hoogte gesteld.

Voor de volledige voorwaarden kunt u onze algemene voorwaarden op onze website raadplegen.

×