Prijzen en betalingen:

1. De vermelde prijzen voor aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief
verzendkosten en eventuele andere toeslagen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

3. Zuidewind Fietsaccuservice behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De afnemer heeft het recht en de
mogelijkheid om in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling kan uitsluitend geschieden middels de betalingsmogelijkheden zoals vermeld op de website. Betaling dient
volledig geschiedt te zijn binnen 7 dagen na de orderdatum; indien de betaling niet tijdig is voldaan zal de
overeenkomst automatisch worden ontbonden.

5. De afnemer heeft de plicht de ondernemer onverwijld in kennis te stellen van onjuistheden in verstrekte of
vermelde betalingsgegevens.

6. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Zuidewind Fietsaccuservice, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

7. Geleverde producten blijven eigendom van Zuidewind Fietsaccuservice tot de factuur volledig is voldaan.

Voor de volledige condities zie de algemene voorwaarden op onze site

×