Levering en Uitvoering:

Bij Zuidewind Fietsaccuservice zorgen we met zorg voor het ontvangen en verwerken van uw bestellingen. We garanderen dat deze voldoen aan de gemaakte afspraken.

We leveren op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

We proberen geaccepteerde bestellingen binnen 3 tot 5 dagen te bezorgen, met een maximale termijn van 30 dagen, tenzij anders afgesproken. Als er vertraging optreedt of als we een bestelling niet volledig kunnen uitvoeren, laten we u dat binnen een maand na het plaatsen van de bestelling weten. U heeft dan het recht om de overeenkomst te annuleren. In dat geval betalen we het al betaalde bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, terug.

Tot aan de bezorging zijn wij verantwoordelijk voor schade aan of het kwijtraken van producten. Na de bezorging gaat deze verantwoordelijkheid over op u.

Voor alle details kunt u onze algemene voorwaarden op onze website raadplegen.

×